• Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Yeni Başlayanlar İçin Counter Strike
#1
Silah Kullanımı

Cs oynarken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri de elinizdeki silahı tanımanızdır. Elinizdeki silahın hızını, geri tepme miktarını, hedefi tutturma hassasiyetini vs. bilmiyorsanız o round ömrünüz pek uzun olmayabilir. Tabi ki bilmeniz gereken bir di er önemli nokta da karşınızdakinin silahının özellikleridir. Bu sayede karşınızdaki rakibinizin mermilerine nasıl en az miktarda hedef olaca ınızı da bilirsiniz.

CS'deki silahlar hakkında edinece iniz bilgi, oyundaki tecrübenizle do ru orantılıdır. Yani silahları kullana kullana çeşitli özelliklerini ö renecek ve bir süre sonra hangi silahla nasıl oynayaca ınızı bileceksiniz. Tabi bu süreci hızlandırmak için csye antrenman yapmak için hazırlanmış bazı maplerde tek başınıza lan game açıp belli hedeflere karşı silahları teker teker deneyebilir veya seçti iniz bir haritada yeteneklerini düşük seviyede ayarlayaca ınız botlara karşı oynayabilirsiniz. Çünkü csye başlar başlamaz internette deneyimli oyuncuların arasına girerseniz deneme yanılma yapmanız ve ö renmeniz için çok daha az şansınız olacaktır ve acemi oldu unuz için de sürenizin büyük bölümünü hayalet olarak geçireceksiniz. Elbette deneyimli cs oyuncularından da ö renebilece iniz pek çok şey var ama silahlar için kendi kendinize yukarıda bahsetti im türden pratik yapmanız csyi ö renme sürecinizi oldukça hızlandıracaktır.

E er cs'ye yeni başlamışsanız ilk ö renmeniz gereken silahlardan biri mp5'tir. Mp5 cs'nin en popüler silahlarından biridir ve en büyük avantajı da oyunun en hızlı sub-machinegun'ı olmasıdır. Üstelik fiyatı da oldukça uygundur. Mp5'i kullanmaya alıştıktan sonra di er silahları da sırayla ö renmeye başlayabilirsiniz.

Elinizde hangi silah olursa daima düşmanınızın kafasını ve vücudunun üst bölgelerini hedef alın. Hedef alaca ınız alanı elinizdeki silaha göre ve zamanla deneyim kazandıkça ö reneceksiniz. Örne in ak47 ileyakın mesefade düşmanınızın gö üs hizasını hedef alırsanız silahın sekmesiyle birlikte 3. mermi headshot olacaktır.

Silahınız mermileri çok da ıtıyor ise uzak mesafeden sürekli ateş etmek yerine kesik kesik ateş ederek çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Özellikle ak47'yi bu şekilde çok hassas bir silah olarak kullanabilirsiniz.

Sniper tüfe i aldıysanız yanında iyi kullanabildi iniz sa lam bir tabanca alın. Pek çok kişi için bu desert eagle'dır. Tabi kendi stilinize gore dual-baretta, sig veya son cs versiyonlarında baya ı etkili bir tabanca haline gelen usp'yi de kullanabilirsiniz. Tabancanızın ne işe yarayaca ını yakın dövüşe girmek zorunda kaldı ınızda anlayacalksınız. Size iyice yaklaşmış rakibinize elinizdeki tüfekle ateş ederek vurmanız oldukça zorlaşacaktır ve bu durumda tabancanıza davranmazsanız büyük ihtimalle öleceksiniz. Kaldı ki örne in iyi bir desert eagle kullanıcısıysanız pek çok kişiyle yakın dövüşte başa çıkıp stratejik sniper noktalarına ulaşabilirsiniz.

Oyun içinde karşılaca ınız en büyük sorun düşmanınızın karşısına boş şarjör veya eksik mermiyle çıkmanız olacaktır. Bunun için mermi harcadıkça uygun ve tehlikesiz bir yere girip silahınızın şarjörünü de iştirmeyi unutmayın(tabi roundun başında yanınıza yedek cephane almayı da unutmayın). Düşmanınızın karşısına mümkün olan en ideal koşullarda çıkmalısınız bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani silahınız sürekli dolu olmak zorunda. E er çatışma sırasında merminiz biterse sakın ortalıkta durup şarjör de iştirmeye çalıştırmayın. Bu sizin ölümünüzle sonuçlanacaktır. E er bulabiliyorsanız bir kuytu veya kutu arkasına girin ve şarjörünüzü de iştirin, e er bulundu unuz bölgede böyle korunaklı bir alan yoksa tabancanıza veya karşınızdaki yeteri derecede yakınsa bıça ınıza davranmaktan çekinmeyin. Unutmayın ki size oldu u gibi karşınızdaki rakibinizin de mermisi bitecektir ve bu durumda ilk olarak tabancasına davranıp isabetli atışlarla karşısındakini öldüren hayatta kalacaktır.

Genel olarak silahların özelliklerini ö rendikten sonra kendi stilinizi geliştirebilirsiniz. Mouse kullanma kabiliyetiniz iyiyse ve nokta atışı yapabiliyorsanız; pompalı tüfekler, sniper tüfekleri ve oyundaki tabancaların kralı olarak kabul edilen desert eagle kullanabilirsiniz. Bu Tür silahlar isabet ettirebildi iniz sürece karşınızdakinin bol miktar canını götürecektir ama isabet ettiremedi iniz zamanlarda ise atış hızları yavaş ve mermileri az oldu u için düşmanınız karşısında aciz duruma düşeceksiniz. E er bu tür silahlarda kendinize güvenemiyorsanız sub-machine gunlar veya sniper olmayan tüfeklerden alabilirsiniz. Tabi bunların da her birinin farklı kullanım stilleri vardır ve kullanmayı zamanla ö reneceksiniz.Bombayı Defuse(imha) etmek 


Bombayı defuse etmek için üstüne gelin ve use tuşunuza belli bir süre basılı tutun. Bombanın defuse etme işleminin ne kadarını gerçekleştirmekte oldu unuz ekranınızda gözükecektir. Yukarıda belirtti im üzere, yanınızda defuse kit varsa bombayı normalden çok daha kısa zamanda etkisiz hale getirebilirsiniz. E er bombanın yanına geldi inizde biplemeleri çok sıklaştıysa ve defuse edecek kadar zamanınızın olmadı ına kanaat getirirseniz o bölgeden uzaklaşın; en azından sa kalırsınız ve bir sonraki round aynı silahınız ve ekipmanlarınızla oyuna devam edebilirsiniz. Bomba patlaması sonucu ölürseniz de bu skorunuza ölüm olarak yansımaz fakat önceki el kullandı ınız silah ve ekipmanları kaybedersiniz.


Hostage Rescue (Rehine kurtarma) HaritalarıBu haritaları di erlerinden isimlerinin başındaki cs_ ekiyle ayırt edebilirsiniz. Rehine kurtarma haritalarında adından da anlaşılaca ı gibi ctlerin görevi rehinleri kurtarmak, teröristlerin görevi de roundun sonuna kadar rehinleri ellerinde tutabilmektir. Rehinelerin hepsi veya toplam rehinlerden 1 eksik sayıda rehine kurtarılırsa veya bütün teröristler öldürülürse ctler, round sonuna kadar sözkonusu sayıda rehine kurtarılmamışsa veya bütün ctler öldürülürse o roundu teröristler kazanır. Kaynakwh:


Counter-Terrorist'ler:


Bu tür maplerde öncelikli amacınızın rehineleri kurtarmak oldu unu unutmayın. Zaten tüm rehinleri kurtarıp takımınıza roundu kazandırısanız hem siz hem de takımınız oldukça yüklü miktar para kazanırsınız ve sürekli iyi para kazanmanız ve iyi silahlar almanız oyundaki genel üstünlü ü kurmak bakımından en önemli unsurdur. E er teröristler toplu halde rush yapmıyorsa base'inizde saklanıp da "belki bir geçen olur da vururum" ümidiyle beklemek hem terörsitlerin bulundu u mekana baskın yapacak olan takımınızı 1 kişi eksik bıraktı ınız için takımınıza bir zarardır hem de sizin belki de fazladan 1-2 frag yapmanızdan fazla bir amaca yaramaz, takımınızın round kazanmasına bu şekilde katkıda bulunamazsınız.
Rehine kurtarma haritalarında genellikle terörsitler rehinerler birlikte kapalı bir mekandadırlar ve ctlerden beklenen bu mekanlara takım halinde baskın yapmaları ve ya teröristleri öldürerek etkisiz hale getirmeleri ya da rehineleri ordan kurtarmaları ve haritada belirlenmiş rehine kurtarma bölgelerinden birine götürmeleridir.

Burada şuna de inmekte fayda var: oyunun mantı ı ba lamında, bütün teröristleri öldürmeniz bile rehineleri kurtarma amacı do rultusundadır. Yani teröristler etkisiz hale gelince zaten ct timleri rehinelerin güvenli ini sa lama amaçlarına ulaşmış olurlar. Bu noktanın ö renilmesi cs'yi bol frag yapılan bir dm oyunu olarak görenler için faydalı olacaktır.

Amacınız rehinleri kurtarmaktır, ama bu amaçla şuursuzca ortalı a dalmak da muhtemelen teröristlere kolay bir hedef olmanız ve takımınızı gereksiz yere 1 kişi eksik bırakmanızı sa lıyacaktır. Rehine kurtarma haritalarında her ne kadar teröristler avantajlı gibi görünse de aslında ctlerin takım halinde organize bir şekilde rehinlerin bulundu u ortama girmeleri tam tersine bu durumu kendi avantajları haline getirecektir. İlgili mekana gruplar halinde de işik bölgelerden ve aynı zamanda giriş yapmak muhtemelen takımınıza o roundu kazandıracaktır. Çünkü bir noktadaki direnci kırarsanız di er tarafları tutan terörsitler de oraya yardıma gelece i için veya gelmezseler de siz arkalarından dolaşıp onları gafil avalayabilece iniz için terörsitlerin da ılması veya hepsinin öldürülerek etkisiz hale getirilmesi kaçınılmaz olacaktır.Rehine Kurtarmak:

Tamam rehinlerin yanına sa salim ulaşmayı başardınız. Peki ya şimdi? İlk çevrenizin güvenli olup olmadı ını kontrol edin, e er canlı takım arkadaşınız varsa size destek vermesi için yanınıza ça ırın. Bölgenin güvenli oldu undan emin olduktan use tuşunuzla rehinleri alın (rehinenin yanına gidip use tuşunuza bastı ınızda sizitakip etmeye başlayacaktır) ve mümkünse takım arkadaşlarınızın korumasına rehine kurtarma bölgesine do ru ilerleyin. Ço u haritada 2 rehine kurtarma bölgesi vardır. Duruma göre hangisinin daha güvenli oldu u hakkında bir tahmin yapıp teröristlerle karşılaşma ihtimalinizin en az oldu u yolu belirleyin ve rehine kurtarma noktaları hakkınızdaki tercihinizi buna göre yapın. Tabi duruma göre daha düz ve geniş alanları tercih etmek isteyebilirsiniz çünkü ne yazıkki rehinleri kurtarırken en büyük sorun sizi takip ederken biyerlere takılıp kalmaları ve bazen onları takıldıkları yerden kurtarmaya çalışırken hayatınızı bile kaybedebiyorsunuz. Potensiyel sniper bölgelerinden mümkün oldu unca sa a sola strafe yaparak ve hızlıca geçmeye çalışın ki sa salim kurtarma noktasına varabilin. Ve işte başardınız. O roundun kahramanı siz oldunuz. Rehineleri kurtardınız, takımınız roundu kazandı ve siz ve takım arakadaşlarınız yüklü miktar para kazandınız.
Ara
Cevapla
#2
Bıçak
knife

Bowie Bıçak

Üreticiler: Strider Bıçaklar
Maliyet: Ücretsiz
Silah cephane: N / A
Maksimum cephane: N / A
Özellik: Stab
Güç: Düşük (Slash) / Orta (Stab)
Aralığı: yakın
Doğruluk: daha yakın, daha çok (elbette) doğru
Cephane: N / A
Reload: N / A
Çekim: Yüksek (Slash) / Düşük (bıçak)

Genel bakış: bıçak çok güçlü değil, Stab ile öldürür, Slash-a, az hasar ancak daha hızlıdır, sadece onunla oynamak gibi öleceğim.

Tabancalar

USP

USP (Universal makineli tüfek / Universal Self-Loading Pistol) .45 ACP Taktik

Üretici: Heckler & Koch
Fiyatı: 500 $
Silah cephane: 12 mermi
Maksimum cephane: 100 yuvarlar
Özellik: Silencer takın / çıkarın
Dayanımı: Orta-Yüksek
Aralığı: Orta
Doğruluk: Ortalama
Cephane: .45 ACP (12 klip)
Şarj: Hızlı
Çekim: Hızlı Bilgi : Glock ile ücretsiz bir susturucu çok fazla ve orada mı diye merak bir bazı kalibreli güçlü. Ancak dergi zaman içinde kartuşları baktığım zaman bunu düşünmek hakkında, USP-tamamen bir-başarısız için Hawthorn. Eğer kabak ve göğüs fare düğmesi ve de-can USP açmak içinde gerçek iblis tarafından hızla basarak.
gLOCK


Glock 18C Select Fire

Üreticiler: Glock
Fiyatı: 400 $
Silah cephane: 20 mermi
Maksimum cephane: 120 yuvarlar
Özel Fonksiyon: Switch Ateşleme (Burst / Otomatik Yarı)
Dayanımı: Ortalama (kartuş a) / Yüksek (turda 3)
Aralığı: Kısa-Orta
Doğruluk: Ortalama
Cephane: dokuz mm (20 klip)
Şarj: Flash
Çekim: Yavaş (tur için 3) / Normal (1 kartuş)

SA: tabanca teröristlerin ana, onun tek kusur hasar az kılan teröristlerin daha-Bunun sayacı. mermi Atış üç kova yapar için harika onu.
deagle


Çöl .50 AE Kartal

Üretici: Magnum Research / İsrail Askeri Endüstrisi
Fiyatı: 650 $
Silah cephane: 7 vurdu
Maksimum cephane: 35 yuvarlar
Özel Silah Fonksiyonu: Yok
Dayanımı: Yüksek
Aralığı: Orta
Doğruluk: Ortalama
Cephane: 0.50 AE salyangozlar (7 klip)
Şarj: Orta hız
Çekim: hızlı yavaş yerine bir

Info: aralıkları G3 de yakın iktidara nüfuz ile, bu bebek yumruk paketleri bir! ya da, için iyi silah birinci, ikinci ve üçüncü turda ezmek tuzaklar. bir AWR olarak geri tabanca için iyi bir seçimdir.
p228


P228

Üreticiler: SIG Sauer
Fiyatı: 600 $
Silah cephane: 13 tur
Maksimum cephane: 53 yuvarlar
Özellik: Yok
Dayanımı: Yüksek
Aralığı: Orta
Doğruluk: Ortalama
Cephane: 0,357 SIG (13 klip)
Şarj: Yavaş
Çekim: Hızlı Bakış: bebek Shaker büyük yumruk karşı Kevlar hızlı bu. kalp ya da Amaç için kafa.
elite


Çift 96G Elite Berettas (Sadece teröristler için)

Üreticiler: Beretta
Fiyatı: 1.000 $
Silah cephane: 15 mermi (silah hem 30)
Maksimum cephane: 120 yuvarlar
Özellik: Yok
Dayanımı: Zayıf
Aralığı: Orta
Doğruluk: Ortalama
Cephane: dokuz mm (30 klip)
Şarj: Yavaş
Çekim: Hızlı

SA: Bu silahlar ve oyun online değil çok popüler olan işlevi hizmet yapamaz. Onlar silah değil güçlü olan değil, doğru ve iyi bir seçim için bir değil. Ancak serin izlezhdat.
fiveseven


FiveseveN (Sadece Counter-Terrorist)

Üreticiler: Fabrique Nationale
Fiyatı: 750 $
Silah cephane: 20 mermi
Maksimum cephane: 100 yuvarlar
Özellik: Yok
Dayanımı: Zayıf
Aralığı: Orta
Doğruluk: Çok
Cephane: 5.7 mm (20 klip)
Şarj: Yavaş
Çekim: Hızlı

Info: FiveseveN aralığı uzun de düşmanı öldürmek için iyi. arkadaşının keskin nişancı iyi Belki. Belki.

Shoutgun

m3


M3 90 Süper Giriş

Üreticiler: Benelli
Fiyatı: 1.700 $
Silah cephane: 8 kabukları
Maksimum cephane: 32 yuvarlar
Özellik: Yok
Güç: daha yakın, daha yüksek
Aralığı: Orta
Doğruluk: Az mesafe uzun doğru için
Cephane: 12-Gauge kabukları (8 klip)
Şarj: Orta
Çekim: Yavaş

Info: bir, ama Traverse yeterli-yavaş "pompa" in CS çoğu ve külüstür araba eksikti. Fazla değil, ikinci el ama kalitariya için gidiyorum. Yapamaz sualtı çekim için.
xm1014


XM1014 (M4 90 Süper)

Üretici: Benelli / Heckler & Koch
Fiyatı: 3.000 $
Silah cephane: 7 vurdu
Maksimum cephane: 32 yuvarlar
Spetsiakna özelliği: Yok
Güç: daha yakın, daha yüksek
Aralığı: Orta
Doğruluk: Az mesafe uzun doğru için
Cephane: 12-Gauge kabukları (8 klip)
Şarj: Orta
Çekim: Hızlı

Info: -CS hızlı pompa. Hız güç ve doğruluğu gideri de. oyuncular için iyi iyi Rush karşı değil çok: D

Alt Makineli tüfekler

mp5


MP5-Navy

Üretici: Heckler & Koch
Fiyatı: 1.500 $
Silah cephane: 30 mermi
Maksimum cephane: 120 yuvarlar
Özellik: Yok
Dayanımı: Ortalama
Aralığı: Orta
Hassasiyeti: Yüksek
Cephane: 9 mm Slugs (30 mermi - mags)
Şarj: Çok hızlı
Çekim: Hızlı

Info: en One - Counter silah - Strike.Golyama doğruluk, hızlı şarj ve hızlı atış MP5 ama bronya.MP5 olduğu için, her durumda seçim mükemmel her sonları mağlup olabilir - popüler silahlar.
tmp


Steyr Tactical Machine Pistol (TMP) (Counter-Terrorist Only)

Üreticiler: Steyr
Fiyatı: 1.250 $
Silah cephane: 30 mermi
Maksimum cephane: 120 yuvarlar
Özellik: Yok
Dayanımı: Zayıf
Aralığı: Orta
Doğruluk: Ortalama
Cephane: 9 mm salyangozlar (30 mermi - mags)
Şarj: Çok hızlı
Siklik hızı: Çok hızlı

Info: kült silah, TMP ve hızlı susturulması olduğunu öldürücü tochno.Ako korku TMP satın para iyi harcamak istiyorum, ama harika olduğunu ÇOK bir slabo.Zaglushitelya TMP yapar hatırlar düşman çekim silah değil gibi görünüyor Eğer CT saldırı kişi. Burada güç ile küçük hatta ironi, gelir, bu bebeği var herkes tur dördüncü geçmiş kullanmayı deneyin TMP olacak öldürmek hızla - iyi silahlar ve iyi top vardır eğer, gel sen hala olacağımSmile
p90


P90 Personal Defense Weapon

Üreticiler: Fabrique Nationale
Fiyatı: 2.350 $
Silah cephane: 50 mermi
Maksimum cephane: 100 yuvarlar
Özellik: Yok
Güç: Büyük
Kapsam: Büyük
Doğruluk: Ortalama
Cephane: 5.7 mm salyangozlar (50-yuvarlak mags)
Şarj: Yavaş
Siklik hızı: Çok hızlı

Info: dayalıdır kişisel tercihlerinizi orta kullanmış olsun CS silah çekim hızlı, denemek dışarı - ateş hızlı doğruluk ve Çok iyi SMG, silah bu. tur 20 Dergisinin yaptığı 50 mermi daha fazla Rakiplerinizi bile el verir size üst.
mac10


MAC-10 (Teröristler sadece)

Üreticiler: Ingram
Fiyatı: 1.400 $
Silah cephane: 30 mermi
Maksimum cephane: 90 yuvarlar
Özellik: Yok
Güç: Büyük
Aralığı: Kısa
Doğruluk: Ortalama
Cephane: .45 ACP salyangozlar (12-yuvarlak mags)
Şarj: Gerçekten hızlı
Çekim: Hızlı

Info: Çok MAC 10 hassas olmaması için silah güçlü hesabın teröristler tipik kompakt silah için, bu TMP terörist denilen olabilirdi, ama çok ve 10-korkarak MAC vardır, TMP aksine, oyuncak değil, kabul edilen bu çok hafife birçok . A.K.A."Churka" AEHHEAHEAA: D
ump45


Evrensel (UMP) Machinenpistole

Üretici: Heckler & Koch
Fiyatı: 1.700 $
Silah cephane: 25 mermi
Maksimum cephane: 90 yuvarlar
Özellik: Yok
Dayanımı: Yüksek
Aralığı: Orta
Doğruluk: Orta
Cephane: .45 ACP salyangozlar (12-yuvarlak mags)
Şarj: Yavaş
Çekim: Yavaş

Info: yavaş at - yararsız oyundan sonra) silah alabilirsin olarak tanımlanabilir Sister ama güçlü MP5 olduğunu ve yeniden yavaş ve - olmak daha çekim doğruluğu önem taşıyan daha ve ateş eğer geri tepme hızı gizlemek çünkü (çekim yavaş onun bir. gelecek sürece geliştirmek değil silah yok onu yapmayız ki hiçbir işe yaramaz

Guns (Tüfekler)

galil


IMI Galil (Sadece teröristler için)

Üreticiler : İsrail Askeri Endüstrisi
Fiyatı : 2.000 $
Silah cephane : 35
Maksimum cephane : 90
Özellik : Yok
Gücü : Orta
Aralığı : Orta
Doğruluk : Orta (geri tepme) Orta-düşük (tam otomatik)
Cephane : 0,308 Caliber (35-yuvarlak mags)
Şarj : Orta
Çekim : Yüksek

Info : ateş AK 47 oranla geri tepme A malko.Kontroliruem çok is para teröristlerin etkili silah, ama biraz - katı silah porazheniya.Tochnostta küçük bir düşüş ile uzaktan rakibin parçalanmış ilk yer avantajı 5 vermek sizi ek mermiWink
famas


FAMAS (Counter-Terrorist Only)

Üreticiler : Groupement Industriel des Armements Terrestres
Fiyatı : 2.250 $
Silah cephane : 25
Maksimum cephane : 90
Özellik : 3 kare Silah yamaçlarında
Gücü : Orta
Aralığı : Orta
Doğruluk : Orta (Bursts) / Düşük (otomatik)
Cephane : 5.56mm NATO (25 mermi dergisi)
Şarj : Orta yavaş
Çekim : Yüksek

Info: Ucuz tüfek CT.Ne çok güçlü ama çekim Yamaç şey değil, doğrudan beyin rakibi için üç mermi daha iyi verdiğimiz yamaçları çekim nedeniyle bir mesafe daha yararsız kılan mesafeler kısa için daha MP5 uzun yamaçları duraklatma arasında Aksi unutun.
ak47


Avtomat Kalashnikov Model 47 (AK-47)

Üreticiler : Kalaşnikof
Fiyatı : 2.500 $
Silah cephane : 30
Maksimum cephane : 90
Özellik : Yok
Gücü : Yüksek
Aralığı : Orta
Doğruluk : Orta (Bursts) / Düşük (otomatik)
Cephane : 7.62mm salyangozlar (30-yuvarlak mags)
Şarj : Orta
Çekim : Yüksek

Info : yanlış silah için terörist istatistiksel ortalama ancak Hızlı çekim, vakaların daha yakındır onlara ve rip kafanın içinde yanlış olan bu silah ama çoğu biridir biri - oyun sağ göğüs amaç için doğru ve kullanıldığında geri tepme getirecek headshot Lethal Weapon.
m4a1


Susturucu ile M4A1 Carbine (Sadece Counter-Terrorist)

Üreticiler: Colt
Fiyatı: 3.100 $
Silah cephane: 30 mermi
Maksimum cephane: 90 yuvarlar
Özellik: susturucu koymak geçiş
Dayanımı: Yüksek
Aralığı: Far
Doğruluk: Pretty çok mükemmel
Cephane: 5.56 mm salyangozlar (30-yuvarlak mags)
Şarj: Orta
Çekim: Hızlı

Info: Oyunun en iyi tüfek One. Son derece susturucu doğru, koyarak özellikle. kırma için ideal ... lavabo.
sg552


SG-552 Commando (Teröristler Only)

Üreticiler: SIG
Fiyatı: 3.500 $
Silah cephane: 30 mermi
Maksimum cephane: 90 yuvarlar
Özel Silah Fonksiyonu: 2 kez zoom
Güç: Büyük
Aralığı: Far
Doğruluk: Ortalama
Cephane: 5.56 mm salyangozlar (30-yuvarlak mags)
Şarj: Yavaş
Çekim: Hızlı

Info: Hızlı tüfek, oyun birinde en hızlı. otopilot yardımcı olur bir sürü rashvate zaman. Bir defada mermi Vur 3-4 ve yumruk paketleri bir. : P
aug


Steyr AUG (Sadece Counter-Terrorist) A1

Üreticiler: Steyr
Fiyatı: 3.500 $
Silah cephane: 30 mermi
Maksimum cephane: 90 yuvarlar
Özel Fonksiyon: 1.4x zoom
Dayanımı: Yüksek
Aralığı: Far
Doğruluk: Pretty çok mükemmel
Cephane: 5.56 mm salyangozlar (30-yuvarlak mags)
Şarj: Orta
Çekim: Hızlı

Info: eğer ölümcül Ağustos oldukça, Counter-Strike var para onu satın biri silah güçlü en of. Mükemmel mesafeler uzun süre çekim. Bu silah ancak iyi zoom, bir olan pek tutmuyorum dans oynamaya zoom başlayacak görme çünkü.
scout


Izci

Üreticiler: Steyr
Fiyatı: 2.750 $
Silah cephane: 10 mermi
Maksimum cephane: 60 yuvarlar
Özellik: zoom 2.25x priblizhenie/6x
Dayanımı: Ortalama
Aralığı: çok çok uzun
Doğruluk: Çok
Cephane: 7.62 mm salyangozlar (30-yuvarlak mags)
Şarj: Orta
Çekim: fazla hızlı daha yavaş

Info: Bu keskin nişancı ihtiyacı daha fazla veya daha az iyi? Peki, bu oyuncak senin! Ördek ve izlemek için ta awp-! Silah, ama tam olarak değil bir headshot öldürmek! pilka "Eğer seni öldürürüm, seni awp ile kral olacak!
awp


Arctic Warfare Magnum (AWP)

Üreticiler: Uluslararası
Fiyatı: 4.750 $
Silah cephane: 10 mermi
Maksimum cephane: 30 mermi
Özellik: zoom 2.25x priblizhenie/9x
Dayanımı: Çok yüksek
Aralığı: Çok yüksek
Doğruluk: Çok iyi
Cephane: Lapua 0,338 (10-yuvarlak mags)
Şarj: Yavaş
Siklik hızı: Orta

SA: Bu ubiistvo getiriyor vadeli bir kartuş, bir. Bu Lammert razhie içinde en iyi oyun, bölünme son derece doğru uzun ve mesafe. : D
g3


G3/SG-1 Precision Sniper Rifle (sadece teröristler için)

Üretici: Heckler & Koch
Fiyatı: 5.000 $
Silah cephane: 20 mermi
Maksimum cephane: 60 yuvarlar
Özellik: zoom 2.25x priblizhenie/6x
Güç: Büyük
Kapsam: Büyük
Doğruluk: Orta
Cephane: 7.62 mm salyangozlar (30-yuvarlak mags)
Şarj: Yavaş
Çekim: Hızlı

Info: Ne diyebilirim ki ben .. salatalıkSmile. Hızlı mermi, silah doğru son derece serin seyir ve. Böylece I ra'lta lamerska, ancak bu sefer bensiz optik yasaklayan ve melee oynadı önceki Unacs. ve 1337 ya da orada h34dsh90t0z Good Luck ile
sg550


SG-550 Sniper Rifle (Counter-Terrorist Only)

Üreticiler: SIG
Fiyatı: 4.200 $
Silah cephane: 30 mermi
Maksimum cephane: 90 yuvarlar
Özellik: zoom 2.25x priblizhenie/6x
Dayanımı: Orta
Kapsam: Büyük
Doğruluk: Ortalama
Cephane: 5.56 mm salyangozlar (30-yuvarlak mags)
Şarj: Yavaş
Çekim: Hızlı

SA: Aynı güç daha az olan G3/SG-1, daha mermi her şey, başka bir. AWM-snaypvaneto silah daha verilen iyidir çok.Yangın ikincil için kullanın daha fazla. ancak mesafe makineleri ile öldürmek daha çalışın uyarılırsınız: AWM-ve her şey daha üstün.

Makineli Tüfek

m249


M249 PARA Light Machine Gun

Üreticiler: Fabrique Nationale
Fiyatı: 5.750 $
Silah cephane: 100 yuvarlar
Maksimum cephane: 200 mermi
Özellik: Yok
Güç: Büyük
Aralığı: Orta
Doğruluk: Ortalama
Cephane: 5.56 mm salyangozlar (30-yuvarlak mags)
Şarj: Çok yavaş
Çekim: Hızlı
Cevapla
#3
chloroquine vs quinine
chloroquine efficacy
<a href="https://chloroquinego.com/#">chloroquine online</a>
chloroquine dna resochin and dasuquin
Ara
Cevapla
#4
chloroquine nomenclature
chloroquine vaccine
<a href="https://chloroquinego.com/#">chloroquine for fish ich</a>
chloroquine off label use
Ara
Cevapla
#5
chloroquine kinetics
chloroquine malaria drug
<a href="https://chloroquinego.com/#">chloroquine cocktail</a>
chloroquine mechanism of action
Ara
Cevapla
#6
buy chloroquine
chloroquine mexico
<a href="https://chloroquinego.com/#">chloroquine use in hindi</a>
chloroquine on skin
Ara
Cevapla
#7
chloroquine keratopathy
chloroquine as inhibitor
<a href="https://chloroquinego.com/#">chloroquine with paracetamol</a>
chloroquine life cycle
Ara
Cevapla
#8
dose of chloroquine at 4-0 year
chloroquine virus production
<a href="https://chloroquinego.com/#">chloroquine definition</a>
chloroquine online canada
Ara
Cevapla
#9
chloroquine in rheumatoid arthritis
chloroquine in nigeria
<a href="https://chloroquinego.com/#">chloroquine sensitive areas</a>
chloroquine injection dosage
Ara
Cevapla
#10
chloroquine as malaria prophylaxis
chloroquine quinacrine
<a href="https://chloroquinego.com/#">chloroquine for cancer</a>
chloroquine brand name
Ara
Cevapla

Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  
Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi